Francuski za decu

PROMENITE ŽIVOT VAŠEM DETETU – PONUDUTE MU SNAGU JEZIKA!
U današnjem svetu učenje stranog jezika pruža vašem detetu nove šanse u životu. Rano učenje stranih jezika je povezano sa boljim rezultatima u školi, boljem razvoju veštine čitanja, većem samopouzdanju. Strani jezici grade mostove ka razumevanju drugih kultura i otvaraju vrata ka novim poznanstvima. Jednostavno rečeno, učenje stranog jezika postavlja temelje za čitav svet različitih mogućnosti za vaše dete!

Na našim kursevima deca imaju prilike da upoznaju stotine francuskih reči i fraza, kroz različite teme koje obrađujemo u grupama ne većim od 8 đaka.

Šta će vaše dete naučiti:

uciti-franncuski

 • vremenske odrednice
 • prošlo, sadašnje i buduće vreme
 • postavljanje pitanja
 • prevozna sredstva
 • život kod kuće
 • porodica i prijatelji
 • dani u nedelji
 • hrana
 • zanimanja
 • ljudi i mesta

Kursevi za decu:

 • mali početnici A(od 3 do 5 godina)
 • mali početnici B (od 5 do 7 godina)
 • početni A (od 7 do 9 godina)
 • početni B (od 9 do 11 godina)
 • srednji A (od 11 do 13 godina)
 • srednji B (od 13 do 15 godina)

Cena kursa je 500 evra odnosno 60.000 dinara godišnje. Kurs traje od 15. septembra do 15. juna i plaća se u 10 rata:

 • I rata po upisu SEPTEMBAR
 • II rata do 05. oktobra
 • III rata do 05. novembra
 • IV rata do 05. decembra
 • V rata do 10. januara
 • VI rata do 05. febrauara
 • VII rata do 05. marta
 • VIII rata do 05. aprila
 • IX rata do 05. maja
 • X rata do 05. juna