Kursevi

Centar I.D.A. pruža usluge nastave za polzanike svih nivoa znanja, od početnika do onih koji već vladaju Francuskim jezikom, pomažući im da dostignu novi nivo znanja.

Naši časovi se odvijaju u potpunosti na Francuskom jeziku tako da polaznici bivaju uvučeni u sam jezik praveći progres već od prvog časa. Poznata kao Direktna metoda, ovaj pristup pojačava razumevanje, poboljšava izgovor koji je veoma važan u Francuskom jeziku i omogućava polaznicima konstrukciju rečenice na Francuskom, ne samo učenje reči i njihovog značenja.

Kursevi su dizajnirani da prate nastavni program Saveta Evrope. Ovo je lista mogućnosti koje ćete steći na Francuskom jeziku, ova tabela će vam pomomći da stekenete uvid u to koliko će vam vremena biti potrebno. Naš fokus je da vam omogućimo da koristite francuski jezik.